Home

SPS CIGARONNE

Բացահայտեք իրական որակը

«SPS Cigaronne» ընկերությունը հիմնադրվել է 1999թ.և տեղակայված է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում: Այն մասնավոր ընկերություն է և զբաղվում է բարձրակարգ սիգարետների արտադրությամբ ու վաճառքով:

«SPS Cigaronne» ընկերության հիմնադրման հիմքում դրվել է որակի մինչ այդ ընդունված չափանիշները գերազանցող, ինքնատիպ դիզայնով և հիգիենիկ տեսանկյունից քմահաճ պահանջներ բավարարող սիգարետների ստեղծման սկզբունքը, ինչը հաջողությամբ և նորանոր ձեռքբերումներով իրականացվումէ առ այսօր:

ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ CIGARONNE

Արտադրվում է 2014 թվականից

Միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ԵՌԱՇԵՐՏ ՊԵՌԼԻՏ ՖԻԼՏՐ: 1999թ. «SPS Cigaronne» ընկերության կողմից հայտնագործված և միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ՖԻԼՏՐ ԾԽԱՓՈՂԻ կատարելագործված տարբերակն է:

Royal Slims

Միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ԵՌԱՇԵՐՏ ՊԵՌԼԻՏ ՖԻԼՏՐ: 1999թ. «SPS Cigaronne» ընկերության կողմից հայտնագործված և միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ՖԻԼՏՐ ԾԽԱՓՈՂԻ կատարելագործված տարբերակն է:

Extra Long

Royal Slims

Միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ԵՌԱՇԵՐՏ ՊԵՌԼԻՏ ՖԻԼՏՐ: 1999թ. «SPS Cigaronne» ընկերության կողմից հայտնագործված և միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ՖԻԼՏՐ ԾԽԱՓՈՂԻ կատարելագործված տարբերակն է:

King Size

Միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ԵՌԱՇԵՐՏ ՊԵՌԼԻՏ ՖԻԼՏՐ: 1999թ. «SPS Cigaronne» ընկերության կողմից հայտնագործված և միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ՖԻԼՏՐ ԾԽԱՓՈՂԻ կատարելագործված տարբերակն է:

Super Slims

Միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ԵՌԱՇԵՐՏ ՊԵՌԼԻՏ ՖԻԼՏՐ: 1999թ. «SPS Cigaronne» ընկերության կողմից հայտնագործված և միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ՖԻԼՏՐ ԾԽԱՓՈՂԻ կատարելագործված տարբերակն է:

Ultra Slims

CIGARONNE - ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆ Է

ՔԱՆԶԻ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓՕՐԻՆԱԿԸ ԴԵՌԵՎՍ ՀԱՅՏՆԻ ՉԵ

Ինովացիոն բացառիկ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մաքրազտված թարմ բերքի բարձրորակ թութուն, լիակատար միկրոֆիլտրացիա կատարող,բացառիկ ԵՌԱՇԵՐՏ ՊԵՌԼԻՏ ՖԻԼՏՐ:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԷՔՍՊՈ
Մենք հրավիրում ենք Ձեզ հետևելու մեր սոցիալական լրատվամիջոցների ալիքներին վերջին նորությունների և իրադարձությունների թարմացումների համար:

Find us on Facebook

Follow Us on Twitter

Follow Us on Instagram