«Cigaronne»

«Cigaronne» ապրանքային նշանը ստեղծվել է 1999թ. և պաշտպանված է
միջազգային արտոնագրային իրավունքի վկայագրով:
Ապրանքային նշանի իրավատերն է «SPS Cigaronne» ընկերությանը:

ՆՈՐ ՍԵՐՆԴԻ «Cigaronne»

Արտադրվում է 2014թ.-ից


 • Քաղցկեղածին թունավոր նյութերից ինովացիոն բազմափուլ կոնդիցիոնման տեխնոլոգիայով մաքրազտված թութուն:

 • Միջազգային արտոնագրով պաշտպանված ԵՌԱՇԵՐՏ ՊԵՌԼԻՏ ՖԻԼՏՐ:
  1999թ. «SPS Cigaronne» ընկերության կողմից հայտնագործված և միջազգային արտոնագրով
  պաշտպանված ՖԻԼՏՐ ԾԽԱՓՈՂԻ կատարելագործված տարբերակն է:

 • Հիգիենիկ ֆոլգայի շերտով ֆիլտրի եզրաթուղթ՝ պաշտպանված միջազգային արտոնագրով:

 • Արծվառյուծի պատկերով դրոշմատպված գլանակի թուղթ` ամրագրված պայմանագրով արտադրվում է բացառապես «SPS Cigaronne» ընկերության համար:

 • Ինքնատիպ դիզայնով տուփ` նուրբ թավշե մակերևույթով:
  «SPS Cigaronne» ընկերությունը իրավատերն է 2013թ. ստեղծված և միջազգային արտոնագրով պաշտպանված «Royal Slims» արդյունաբերական նմուշի: