ULTRA SLIMS
Խեժի և նիկոտինի պարունակություն:
Ultra Slim Black Խեժ 4 մգ, Նիկոտին 0,3 մգ, CO 4 մգ
Ultra Slim White Խեժ 3 մգ, Նիկոտին 0,2 մգ, CO 3 մգ
Դիտել 3D Ultra Slim Black
X


Դիտել 3D Ultra Slim White
X
Այլ   տեսակներ